تماس باما

دفتر فروش (مرکزی)
تلفن : 7633330479+
ایمیل : info@mehrgolf.com

دفتر پشتیبانی
تلفن : 09357152378

، پیشنهاد و شکایات
تلفن : 09357152378
ایمیل : info@mehrgolf.ir
آدرس : بندرعباس کوی فرهنگیان گل افزار روبروی برج آراد
کد پستی : 7914963599